Ekologické vykurovanie a výroba tepla ekonomicky
Predaj automatických kotlov na spaľovanie biomasy

Trikrát "E" alebo Energia, Ekonomika, Ekológia

To sú tri pojmy, ktorých význam čoraz viac ovplyvňuje dnešné trendy existencie modernej spoločnosti.

Náš projekt "GreenTrend" poskytuje nový pohľad na súvzťažnosť medzi týmito atribútmi. Pre svoju existenciu potrebuje moderný človek energiu, v našom prípade máme na mysli teplo, ktoré používa na vytvorenie príjemného domáceho alebo pracovného prostredia. Pre moderný spôsob života je to veľmi dôležitá, základná potreba. Jeho výroba je pri rôznych zdrojoch rôzne ekonomicky ale aj ekologicky nákladná. My predstavujeme možné riešenie, ktoré je komplexné a ekologicky pre človeka prijateľné, pre prírodu neutrálne.

Výroba tepla Ekonomicky a Ekologicky

Moderný prístup k výrobe tepla predstavuje využitie biomasy. Pre jej získavanie poskytuje Slovensko výborné podmienky. Umožňuje plynulé zásobovanie domácnosti aj podnikov tepelnou energiou, bez možných rizík dodávok, ktoré sa vyskytujú u iných komodít (napr. zemný plyn). Teplo získane spálením biomasy v automatických kotloch je získané v prijateľných cenách (výhodnejších ako zemný plyn, doposiaľ používaný ako jeden z najrozšírenejších spôsobov získavania tepla) s výborným komfortom obsluhy. Pre priemernú domácnosť predstavuje úspora prevádzkových nákladov pri súčasných cenách 25 až 50% voči napr. zemnému plynu. U firiem vzhľadom na skutočnosť že ceny zemného plynu sú voľné je táto úspora ešte vyššia a to 50 až 70 %. To predstavuje z hľadiska ekonomiky nezanedbateľné úspory pre spotrebiteľa. Napriek tomu, že sa spaľuje biomasa, jej spaľovanie v moderných automatických kotloch prestavuje vďaka ich vysokej účinnosti ekonomickú ale aj ekologickú voľbu. Tento spôsob získavania tepla je vhodný pre obyvateľstvo, pre objekty miestnej samosprávy, školstvo aj pre firemnú klientelu.

Ekonomická výhodnosť vykurovania drevnými peletami

Pre približnú predstavu uvádzame v tabuľke orientačný prehľad výhrevností jednotlivých palív používaných na vykurovanie. Za pozornosť stojí ich priemerná cena a náklady na vyrobenie tepla.

Posledný stĺpec uvádza porovnanie jednotlivých druhov vykurovacích palív vzhľadom na priemerné prevádzkové náklady v percentách.

Druh energie resp. paliva Priemerná výhrevnosť Množstvo Jednotka EUR/kg (m3) EUR/MJ Index nákl. [%]
Drevné pelety biele 19.60 MJ/kg 1.00 kg 0.22 0.337 100.00
Drevné pelety s kôrou 17.80 MJ/kg 1.10 kg 0.15 0.253 75.08
Agropelety 15.50 MJ/kg 1.26 kg 0.12 0.226 67.06
Pšenica 16.22 MJ/kg 1.21 kg 0.10 0.185 54.93
Kukurica 17.34 MJ/kg 1.13 kg 0.10 0.173 51.38
Jačmeň 16.35 MJ/kg 1.20 kg 0.10 0.183 54.49
Raž 16.52 MJ/kg 1.19 kg 0.10 0.182 53.93
Ovos 17.92 MJ/kg 1.09 kg 0.10 0.167 49.72
Slama obilná 15.50 MJ/kg 1.26 kg 0.02 0.032 9.58
Drevo palivové 14.62 MJ/kg 1.34 kg 0.13 0.273 81.05
Drevné brikety 16.21 MJ/kg 1.21 kg 0.25 0.465 137.98
Zemný plyn 33.48 MJ/m3 0.59 m3 0.71 0.641 190.26
LTO 42.30 MJ/kg 0.46 kg 0.80 0.569 168.84
TTO 40.61 MJ/kg 0.48 kg 0.80 0.592 175.87
Komunálny odpad 9.12 MJ/kg 2.15 kg 0.03 0.088 26.05
Papier 14.11 MJ/kg 1.39 kg 0.03 0.071 21.05
Hnedé uhlie 18.00 MJ/kg 1.09 kg 0.13 0.209 62.20
Čierne uhlie 23.10 MJ/kg 0.85 kg 0.21 0.270 80.22
Koks 27.50 MJ/kg 0.71 kg 0.37 0.402 119.33
Uhoľné brikety 23.00 MJ/kg 0.85 kg 0.28 0.367 109.10
Motorová nafta 42.61 MJ/kg 0.46 kg 1.10 0.778 230.96
Autobenzín 43.59 MJ/kg 0.45 kg 1.20 0.829 246.29
Elektrická energia 3.60 MJ/kWh 5.44 kWh 0.20 1.667 659.26

Vývoj cien komodít v SR 2000 - 2012

Rok Elektrina Obilie Drevo Zemný plyn
2000 100.00 100.00 100.00 100.00
2001 130.00 102.00 101.00 129.03
2002 185.00 104.00 103.00 193.55
2003 220.00 107.00 105.00 313.36
2004 230.00 110.00 108.00 387.10
2005 290.00 112.00 110.00 645.16
2006 310.00 116.00 115.00 737.33
2007 380.00 125.00 119.00 797.24
2008 480.00 191.00 145.00 875.58
2009 435.00 155.00 135.00 810.00
2010 420.00 133.00 133.00 805.00
2011 470.40 190.19 133.00 893.55
2012 493.92 171.17 139.65 947.16

 

Graf vývoja cien vybraných komodít