Ekologický kotol na pelety - OPOP Woody

Jedná sa o plne automatický spôsob vykurovania, včítane automatického zapaľovania kotla novej rady.

Určenie

 • Úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie peliet z mäkkého aj tvrdého dreva
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným boilerom)

Hlavné prednosti

 • Vysoká účinnosť kotla pri spaľovaní drevných peliet až 94%
 • Horák je vyrobený z nerezového plechu
 • Úsporný a ekologický charakter vykurovania
 • Komfortná obsluha
 • Plne automatická prevádzka
 • Ľahká údržba a čistenie kotla

Popis kotla a jeho funkcie

Kotol Woody predstavuje moderný spôsob vykurovania prostredníctvom biomasy - drevných peliet. Je konštruovaný ako komplet, ktorý sa skladá z:

 • kotla Woody 16,24,30 pre výkon horáka 16 kW, 24 kW a 30kW alebo Woody 60 pre výkon horáka 60 kW, resp. Woody 80 pre výkon kotla 80 kW
 • nerezového horáka
 • šnekového podávača peliet
 • elektronickej riadiacej jednotky
 • násypky (220 kg)

Palivo sa dopravuje cez naklonený šnekový podávač peliet z násypky do horáka, kde prebieha spaľovanie peliet pri nasávaní primárneho vzduchu ventilátorom.