PONAST spol. s r.o.

Automatický kotol na pelety PONAST KP10/KP10E

Automatický kotol na pelety PONAST KP10 / KP10E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok, obchodných, kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP10/KP10E »

Automatický kotol na pelety PONAST KP11/KP11E

Automatický kotol PONAST KP11/KP11E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok, obchodných, kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP11/KP11E

Automatický kotol na pelety PONAST KP12/KP12E

Automatický kotol na pelety PONAST KP12/KP12E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP12/KP12E »

Automatický kotol na pelety PONAST KP20/KP20E

Automatický kotol na pelety PONAST KP20/KP20E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok, obchodných, kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP20/KP20E »

Automatický kotol na pelety PONAST KP21/KP21E

Automatický kotol na pelety PONAST KP21/KP21E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP21/KP21E »

Automatický kotol na pelety PONAST KP22/KP22E

Automatický kotol na pelety PONAST KP22/KP22E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP22/KP22E »

Automatický kotol na pelety PONAST KP50/KP50E

Automatický kotol na pelety PONAST KP50/KP50E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok, obchodných, kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP50/KP50E »

Automatický kotol na pelety PONAST KP51/KP51E

Automatický kotol na pelety PONAST KP51/KP51E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP51/KP51E »

Automatický kotol na pelety PONAST KP62/KP62E

Automatický kotol na pelety PONAST KP62/KP62E
 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Automatický kotol na pelety PONAST KP62/KP62E »