Automatický kotol na pelety PONAST KP10/KP10E

 • Automatický kotol kotol PONAST KP10 je prevedenie kotla bez elektrického temperovania
 • Automatický kotol kotol PONAST KP10E je prevedenie kotla s elektrickým temperovaním

Určenie

 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok, obchodných, kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)

Hlavné prednosti

 • Automatická prevádzka kotla riadená priestorovým termostatom
 • Optimalizované kotlové teleso vyrobené z kvalitnej ocele
 • Riadiaca jednotka kotla modernej konštrukcie s jednoduchým nastavením prevádzkových parametrov
 • Horákový systém zaisťujúci ekologické spaľovanie paliva
 • Vysoká bezpečnosť prevádzky - oddelený systém dopravných tras paliva
 • Voľba režimu temperovania objektu v náhradnom režime
 • Možnosť kombinácie so solárnymi systémami
 • Vysoká adaptabilnosť na konkrétne podmienky užívateľa - ľavé i pravé prevedenie, variabilné prevedenie zásobníku paliva
 • Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba
 • Ekologický výrobok - palivom sú drevné pelety - biomasa - obnoviteľný domáci zdroj energie s minimom škodlivých látok prenášaných do ovzduší
 • Výrobok certifikovaný podle harmonizovaných noriem (ČSN EN 303.5)
 • Výrobok splňujúci podmienky pre poskytovanie dotácii v zemiach EU
 • Výrobok je vyrábaný v podmienkach certifikovaného systému akosti podle ISO 9001:2009
 • Kotle rady KP prechádzajú neustálym vývojom pre dosiahnutie maximálneho komfortu a ekonomiky prevádzky.

Popis kotla a jeho funkcie

Konštrukčné riešenie rešpektuje ČSN – EN 303.5 / 2000 t.j. kotle pre ústredne kúrenie – časť 5 (kotle pre ústredné kúrenie so samočinnou dodávkou paliva o menovitom tepelnom výkonu do 300 kW).

Hlavné časti kotla sú

 • Kotlové teleso
 • Riadiaca jednotka kotle
 • Horákové ohnisko horenia včítane podávača P2 so samostatným pohonom
 • Keramické diely
 • Podávač P1 so samostatným pohonom (zo zásobníka paliva)
 • Opláštenie kotla včítane tepelné izolácie

Ku kotlu je ďalej dodávané

 • Štandardné príslušenstvo
 • Voliteľné príslušenstvo
 • Zásobník paliva