Automatický kotol na pelety PONAST KP62/KP62E

 • Automatický kotol kotol PONAST KP62 predstavuje kotol z novej dvojkovej rady automatických kotlov s novými funkciami

Určenie

 • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
 • Spaľovanie drevných peliet
 • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)

Hlavné prednosti

 • Automatická prevádzka - zaistená riadiacou jednotkou spolupracujúcou s priestorovým termostatom, termostatom zásobníku na teplou vodu (TV), vonkajším teplomerom v režime ekvitermnej regulácie, prípadne s nadriadeným riadiacim systémom, zaručujúci komfort užívateľa včítane maximálnej úspory paliva. Možnosť riadenia 5-tich vykurovacích okruhov. Možnosť nastavenia 5-tich druhov paliva.
 • Samočinné vynášanie popola a čistenie tepelného výmenníka zaisťujú dlhú dobu bez obsluhy a maximálny komfort vykurovania pri zachovaní vysokej účinnosti spaľovania
 • Vysoká účinnosť kotle viac ako 91%
 • Systémom keramického katalytického reflektoru je zaistené dokonalé spaľovanie, čo podporuje vysokú tepelnú účinnosť výrobku a zároveň i vynikajúce ekologické parametre s minimálnym obsahom škodlivín v BEZDÝMÉ SPAĽOVANIE PALIVA – použitím horákového systému s dvoma samostatnými pohonmi. Spaliny sú 20 – 50x nižšie, než u klasického kotla.
 • Riadiaca jednotka kotla modernej konštrukcie - riadi vlastnú prevádzku kotla, zaručuje bezobslužnú prevádzku vysokou prevádzkovú spoľahlivosť a možnosť diaľkového ovládania
 • Prednostný ohrev teplej vody – zaistený konštrukčným a programovým vybavením kotla TV bez potreby ďalších riadiacich regulačných prvkov.
 • Modulácia výkonu kotla umožňuje prispôsobiť výrobu tepelnej energie okamžitej potrebe objektu v 10. stupňoch
 • Ekvitermné vykurovanie reguláciou teploty vody na požadovanú teplotu šetrí náklady na vykurovanie
 • Vysoká bezpečnosť prevádzky - oddelený systém dopravných tras paliva a zvoleným dopravným režimom
 • Voľba režimu temperovania objektu v náhradnom režime využívajúcom elektrickú energiu
 • Design a povrchová úprava .Plášť výrobku je vybavený vysoko trvanlivým KOMAXITOVÝM NÁTĚREM, dokonale odolávajúcim vplyvom prostredia a zaisťujúcim dlhodobo dokonalý vzhľad výrobkov. Design celého riešenia využíva moderné tvarové prvky.
 • Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, diaľkové ovládanie a monitoring prostredníctvom internetového alebo GSM pripojenia.
 • Ekologický výrobok - palivom sú drevné pelety - biomasa - obnoviteľný domáci zdroj energie s minimom škodlivých látok prenášaných do ovzduší
 • Výrobok certifikovaný podle harmonizovaných noriem (ČSN EN 303.5)
 • Výrobok splňujúci podmienky pre poskytovanie dotácii v zemiach EU
 • Výrobok je vyrábaný v podmienkach certifikovaného systému akosti podle ISO 9001:2009
 • Kotle rady KP prechádzajú neustálym vývojom pre dosiahnutie maximálneho komfortu a ekonomiky prevádzky.

Popis kotla a jeho funkcie

Konštrukčné riešenie rešpektuje ČSN – EN 303.5 / 2000 t.j. kotle pre ústredne kúrenie – časť 5 (kotle pre ústredné kúrenie so samočinnou dodávkou paliva o menovitom tepelnom výkonu do 300 kW).

Hlavné časti kotla sú

 • Kotlové teleso
 • Riadiaca jednotka kotle
 • Horákové ohnisko horenia včítane podávača P2 so samostatným pohonom
 • Keramické diely
 • Podávač P1 so samostatným pohonom (zo zásobníka paliva)
 • Opláštenie kotla včítane tepelné izolácie
 • Systém čistenia (vynášanie popola,čistenie výmenníka,externý popolník)

Ku kotlu je ďalej dodávané

 • Štandardné príslušenstvo
 • Voliteľné príslušenstvo
 • Zásobník paliva