Automatické kotly na pelety a obilie
Prehľad kotlov na spaľovanie peliet a obilia

Benekov Pelling 27
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety a obilie Benekov Pelling 27

Univerzálny kotol vhodný pre vykurovanie menších priemyselných objektov.

Menovitý výkon 25 kW
Hmotnosť 392 kg
Obsah zásobníku paliva 390 l
Účinnosť pri menovitom výkone 89,4 %
Trieda kotla podľa normy ČSN EN 303-5 3
Kotol na pelety a obilie Benekov Pelling 27 »

Benekov R15
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety a obilie Benekov R15

Univerzálny kotol vhodný pre vykurovanie menších priemyselných objektov.

Menovitý výkon 17 kW
Hmotnosť 343 kg
Obsah zásobníku paliva 295 l
Účinnosť pri menovitom výkone 91,4 %
Trieda kotla podľa normy ČSN EN 303-5 3
Kotol na pelety a obilie Benekov R15 »

Benekov R25
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety a obilie Benekov R25

Univerzálny kotol vhodný pre vykurovanie menších priemyselných objektov.

Menovitý výkon 24 kW
Hmotnosť 437 kg
Obsah zásobníku paliva 295 l
Účinnosť pri menovitom výkone 92,7 %
Trieda kotla podľa normy ČSN EN 303-5 3
Kotol na pelety a obilie Benekov R25 »

Benekov R50
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety a obilie Benekov R50

Univerzálny kotol vhodný pre vykurovanie menších priemyselných objektov.

Menovitý výkon 44 kW
Hmotnosť 729 kg
Obsah zásobníku paliva 460 l
Účinnosť pri menovitom výkone 92,3 %
Trieda kotla podľa normy ČSN EN 303-5 3
Kotol na pelety a obilie Benekov R50 »

VERNER A251, VERNER A251LS
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety VERNER A251, resp. VERNER A251LS
  • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
  • Spaľovanie poľnohospodárskych produktov - pšenice, ovsa, raže, triticale, jačmeň, kukurica, horčica, repky olejnej, alternatívnych peliet z obilných pliev, energetických rastlín a obilné alebo repkové slamy a aj drevných peliet
  • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Kotol na pelety VERNER A251, resp. VERNER A251LS »

VERNER A501, VERNER A501LS
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety VERNER A501, resp. VERNER A501LS
  • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
  • Spaľovanie poľnohospodárskych produktov - pšenice, ovsa, raže, triticale, jačmeň, kukurica, horčica, repky olejnej, alternatívnych peliet z obilných pliev, energetických rastlín a obilné alebo repkové slamy a aj drevných peliet
  • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Kotol na pelety VERNER A501, resp. VERNER A501LS »