Benekov
Automatické kotly na pelety a obilie

Benekov Pelling 27
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety a obilie Benekov Pelling 27

Univerzálny kotol vhodný pre vykurovanie menších priemyselných objektov.

Menovitý výkon 25 kW
Hmotnosť 392 kg
Obsah zásobníku paliva 390 l
Účinnosť pri menovitom výkone 89,4 %
Trieda kotla podľa normy ČSN EN 303-5 3
Kotol na pelety a obilie Benekov Pelling 27 »

Benekov R15
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety a obilie Benekov R15

Univerzálny kotol vhodný pre vykurovanie menších priemyselných objektov.

Menovitý výkon 17 kW
Hmotnosť 343 kg
Obsah zásobníku paliva 295 l
Účinnosť pri menovitom výkone 91,4 %
Trieda kotla podľa normy ČSN EN 303-5 3
Kotol na pelety a obilie Benekov R15 »

Benekov R25
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety a obilie Benekov R25

Univerzálny kotol vhodný pre vykurovanie menších priemyselných objektov.

Menovitý výkon 24 kW
Hmotnosť 437 kg
Obsah zásobníku paliva 295 l
Účinnosť pri menovitom výkone 92,7 %
Trieda kotla podľa normy ČSN EN 303-5 3
Kotol na pelety a obilie Benekov R25 »

Benekov R50
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety a obilie Benekov R50

Univerzálny kotol vhodný pre vykurovanie menších priemyselných objektov.

Menovitý výkon 44 kW
Hmotnosť 729 kg
Obsah zásobníku paliva 460 l
Účinnosť pri menovitom výkone 92,3 %
Trieda kotla podľa normy ČSN EN 303-5 3
Kotol na pelety a obilie Benekov R50 »