Benekov Pelling 27
Automatický kotol na pelety a obilie

Prednosti kotla

 • Kotol Benekov Pelling 27 je možné použiť pre kombinované spaľovanie drevných peliet a energetického obilia, pri zaistení vysokej účinnosti spaľovania. Benekov patrí medzi dve jediné české firmy, ktoré majú svoje výroby certifikované podle normy EN 303-5 pre spaľovanie drevných peliet aj obilia.
 • Na trhu je tento výrobok už 8 rokov prevádzkovaný vo viac ako 15-tich štátoch Európy a Ruska.
 • Pri spaľovaní drevných peliet i obilia je možné zaistiť časovo nenáročnú prevádzku.
 • Vysoká sériovosť výroby zabezpečuje rýchle a bezproblémové dodávky náhradných dielov a spotrebných časti kotla.
 • Vysoká sériovosť výroby zabezpečuje rýchle a bezproblémové dodávky náhradných dielov a spotrebných časti kotla.
 • Dlhodobý predaj tohoto výrobku na českom trhu umožnil vytvorenie spoľahlivej servisnej siete.
 • V lete je kotol možne využiť len na ohrev TUV.

Prevádzka kotla

 • Pri spaľovaní kvalitných drevných peliet bez obsahu kôry je kotol potrebné obsluhovať cca jedenkrát za 3 dni. Pri spaľovaní obilia je nutné kotol obsluhovať cca 15 minút denne.
 • Pri spaľovaní drevných peliet je nutné vynášať popol cca raz za 2 až 4 týždňov a zásobník paliva je nutné doplňovať raz za 3 až 6 dní.
 • Pri spaľovaní energetického obilia je nutné vynášať popol cca raz za 1 až 4 dni (častejšie sa vynáša popol z ovsa) a zásobník paliva je nutné doplňovať raz za 3 až 5 dni.
 • Pokiaľ sú spaľované pelety s obsahom kôry, je nutné vykonávať cca 1x za mesiac pravidelné čistenie horáku, ktoré zaberie cca 20 minút.
 • Pri spaľovaní drevných peliet sa spotreba za vykurovaciu sezónu pohybuje medzi 6 až 7 tonami peliet.
 • Pri spaľovaní energetického obilia sa spotreba za vykurovaciu sezónu pohybuje medzi 7 až 7 tonami obila.
 • Rovnako ako u ďalších našich výrobkov, bezpečnú prevádzku kotla zaisťuje havarijný termostat, slúžiaci k ochrane vykurovacieho systému proti prehriatiu.
 • Motor šnekového podávacieho zariadenia je proti preťaženiu vybavený termo-poistkou.
 • Tavná tepelná poistka zabezpečuje kotol proti prehoreniu paliva do zásobníku paliva pri výpadku elektrického prúdu na dlhšiu dobu.
 • Automatické riadenie umožňuje spaľovať práve toľko paliva, aby udržalo teplotu vody v kotli na teplote zvolenej užívateľom.
 • Vďaka regulácii toku paliva je minimalizovaná spotreba paliva a nieje nutné časté zapaľovanie v kotli, v mnohých prípadoch postačuje vykonať zapálenie jeden krát ročne.
 • Pri spaľovaní obilia hrozí väčšie riziko vyhasnutia ohniska a je nutné preto prispôsobiť parametre nastavenia, predovšetkým dĺžku útlmu.

Možnosti zapojenia

 • Regulátor kotla umožňuje nastavenie výstupnej teploty kotlovej vody, riadenie režimu podávača paliva a ventilátoru, nastavenie parametrov útlmového režimu a riedenie obehového čerpadla.
 • Súčasťou regulátora je výstup na izbový termostat. Pomocou nadriadenej regulácie je kotol možné zapojiť do kaskády.