Benekov R50
Automatický kotol na pelety a obilie

Prednosti kotla

 • Kotol BENEKOV R 50 je možné použiť pre kombinované spaľovanie drevných peliet a energetického obilia.
 • Riadiaca jednotka kotla umožňuje plynulú moduláciu kotla v celom rozsahu výkonu od 10 do 44 kW. Tým je možné dosiahnuť vysokú prevádzkovú účinnosť. Spoločne s lambda sondou optimalizuje proces spaľovania, čím sú dosiahnuté veľmi nízke emisie.
 • Pri inštalácii automatického zapaľovania je možné kotol nastaviť tak, že sa bude automaticky zapínať a vypínať, čo je vhodné predovšetkým pri kombinácii kotla s akumulačnou nádržou.
 • Kotol je možno doplniť širokou škálou pridaných zariadení (odpopolňovač, automatické zapaľovanie, dávkovač aditív, odťahový ventilátor, pneumatický dopravník paliva).
 • Súčasťou základného vybavenia je poloautomatické čistenie výmenníku, umožňujúce čistiť výmenník pohybom páky na kotli 1x za týždeň.
 • BENEKOV patrí medzi dve jediné české firmy, ktoré majú svoje výrobky certifikované podľa normy EN 303-5 pre spaľovanie drevných peliet i obilia.
 • Pri spaľovaní drevných peliet i obilia je možné zaistiť časovo nenáročnú prevádzku.
 • Vysoká sériovosť výroby zabezpečuje rýchle a bezproblémové dodávky náhradných dielov a spotrebných časti kotla.
 • Dlhodobý predaj tohoto výrobku na českom trhu umožnil vytvorenie spoľahlivej servisnej siete.
 • Moderný design vyrábaný na špičkových CNC technológiách.
 • V lete je kotol možne využiť len na ohrev TUV.

Prevádzka kotla

 • Pri spaľovaní kvalitných drevných peliet bez obsahu kôry je kotol potrebné obsluhovať cca jedenkrát za 5 dní. Pri spaľovaní obilia je nutné kotol obsluhovať cca 15 minút denne.
 • Pri spaľovaní drevných peliet je nutné vynášať popol cca raz za 2 až 4 týždňov a zásobník paliva je nutné doplňovať raz za 1 až 3 dni
 • Pri spaľovaní energetického obilia je nutné vynášať popol cca raz za deň (častejšie sa vynáša popol z ovsa) a zásobník paliva je nutné doplňovať raz za 1 až 3 dni.
 • Pokiaľ sú spaľované pelety s obsahom kôry, je nutné vykonávať cca 1x za mesiac pravidelné čistenie horáku, ktoré zaberie cca 20 minút.
 • Pri spaľovaní drevných peliet sa spotreba za vykurovaciu sezónu pohybuje medzi 12 až 14 tonami peliet.
 • Pri spaľovaní energetického obilia sa spotreba za vykurovaciu sezónu pohybuje medzi 13 až 16 tonami obila.
 • Rovnako ako u ďalších našich výrobkov, bezpečnú prevádzku kotla zaisťuje havarijný termostat, slúžiaci k ochrane vykurovacieho systému proti prehriatiu. Motor šnekového podávacieho zariadenia je proti preťaženiu vybavený termo-poistkou. Tavná tepelná poistka zabezpečuje kotol proti prehoreniu paliva do zásobníku paliva pri výpadku elektrického prúdu na dlhšiu dobu.
 • Podávací mechanizmus a zásobník paliva je oddelený turniketom, ktorý zabraňuje zahoreniu ohňa do zásobníku paliva.

Možnosti zapojenia

 • Pomocou nadriadenej regulácie je kotol možné zapojiť do kaskády. Do kaskády zapojujeme maximálne 4 kotly, menovitý výkon kaskády činí 176 kW
 • Ako prídavné zariadenie je ku kotlu možné pripojiť odpopolňovač, automatické zapaľovanie, dávkovač aditíva, odťahový ventilátor alebo pneumatický dopravník paliva.