VERNER
Automatické kotly na pelety a obilie

VERNER A251, VERNER A251LS
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety VERNER A251, resp. VERNER A251LS
  • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
  • Spaľovanie poľnohospodárskych produktov - pšenice, ovsa, raže, triticale, jačmeň, kukurica, horčica, repky olejnej, alternatívnych peliet z obilných pliev, energetických rastlín a obilné alebo repkové slamy a aj drevných peliet
  • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Kotol na pelety VERNER A251, resp. VERNER A251LS »

VERNER A501, VERNER A501LS
Automatický kotol na pelety a obilie

Automatický kotol na pelety VERNER A501, resp. VERNER A501LS
  • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
  • Spaľovanie poľnohospodárskych produktov - pšenice, ovsa, raže, triticale, jačmeň, kukurica, horčica, repky olejnej, alternatívnych peliet z obilných pliev, energetických rastlín a obilné alebo repkové slamy a aj drevných peliet
  • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)
Kotol na pelety VERNER A501, resp. VERNER A501LS »