VERNER A501, VERNER A501LS
Automatický kotol na pelety a obilie

jedná sa o kotol II. generácie automatického kotla na drevné pelety, alternatívne pelety a obilie

prevedenie A501, objednávacie číslo b025.21411.1, bez lambda sondy

prevedenie A501LS, objednávacie číslo b025.21411.1LS , s lambda sondou

Určenie

  • Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových domov, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov a penziónov, dielní, prevádzok obchodných a kancelárskych priestorov a obdobných objektov.
  • Spaľovanie poľnohospodárskych produktov - pšenice, ovsa, raže, triticale, jačmeň, kukurica, horčica, repky olejnej, alternatívnych peliet z obilných pliev, energetických rastlín a obilné alebo repkové slamy a aj drevných peliet
  • Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným bojlerom)

Hlavné prednosti

  • Vysoký komfort obsluhy

Kotle zabezpečujú plne automatickú prevádzku, od dopravy paliva a jeho zapálenie, až po transport popola. Základná násypka umožňuje niekoľkodennú prevádzku bez potreby dopĺňania.

  • Výborná regulácia výkonu

Kotle majú plynulú reguláciu výkonu v rozsahu 30 až 100%. Výkon 0 až 30% je zabezpečený automatickým odstávkovým režimom so samočinným zapaľovaním.

  • Vysoká účinnosť - 92%

Tejto účinnosti je dosiahnuté presným pomerom paliva a spaľovacieho vzduchu, rozmerným spalinovým výmenníkom a silnou izoláciou všetkých častí kotla.

  • Nízke prevádzkové náklady

Vďaka schopnosti kotla spaľovať poľnohospodárske produkty sú náklady na vykurovanie až o 2 / 3 nižšie v porovnaní s vykurovaním zemným plynom. Kotle sa vyznačujú aj nízkou spotrebou elektrickej energie.

  • Dlhá životnosť

Kotle sú vyrobené z akostnej ocele a špeciálne žiaruvzdornej keramiky. Životnosť kotlov je možné výrazne predĺžiť riadeným spaľovaním na špeciálnom rošte. Táto koncepcia zamedzuje tvorbe dechtu a usadenín.

  • Schopnosť spaľovať rôzne druhy palív

Kotle umožňujú spaľovanie i palív s vyšším podielom spekavého popola. Vďaka tejto schopnosti možno palivo získať tiež u poľnohospodárov v blízkom okolí. Násypky kotlov je možné naviac vybaviť deliacou priečkou, ktorá umožňuje riadené spaľovanie viac druhov palív naraz.

Pšenica Ovos Kukurica Pelety z repky Pelety zo slnečnice Výlisky z repky Drevné pelety s kôrou Drevné pelety

Popis kotla a jeho funkcie

Dopravu paliva zo zásobníku do spaľovacieho priestoru kotla zaisťuje vstavaný dopravník. Palivo je potom automaticky zapálené elektrickým teplovzdušným systémom. Inteligentná elektronická regulácia riadi presné dávkovanie paliva a vzduchu v horáku na základe vyhodnotenia údajov o teplote vstupnej vody, teplote spalín a informácii z izbového termostatu alebo externého čidla s nadradeným riadiacim systémom.

Vzduch pre horenie zabezpečuje viacstupňový pretlakový ventilátor. Základom kotla je unikátny pohyblivý rošt, ktorý zabezpečuje pohyb paliva v spaľovacom priestore, čo umožňuje bezproblémovo spaľovať i paliva, ktoré pri horení vytvárajú strusku (napr. pšenicu, alebo pelety zo slamy).

Popol s dokonale prehoreného paliva je pohyblivým roštom dopravovaný do popolníka, pri zakúpení externého automatického odpopolnenia je popol vynášaný priamo do zásobníku mimo priestor kotla.